Training in groepen

 

Nanja Mol is een zeer ervaren trainer. Ze kan uw team veel bijbrengen op onder meer de volgende domeinen.

 

Communicatie

- effectief communiceren

- verbindend communiceren

- teamfocus

- respectvol feedback geven

- aangaan en verhelderen van conflicten

 

Leiderschap

- persoonlijke kracht

- missie, visie en strategie uitwerken (en implementeren)

- samenwerken in een managementteam

- vertrouwen creëren in een organisatie

- jaarplangesprekken en beoordelings¬gesprekken

- aansturen en motiveren van medewerkers

- leiding geven aan professionals

 

Bij het intakegesprek brengt ze aan de hand van uw doelstellingen de huidige en de gewenste situatie in kaart. Vervolgens bekijkt u samen of, en zo ja, hoe de training aan het organisatiebelang zal bijdragen.

 

Nanja Mol heeft ervaring in het kwadraat: niet alleen kent ze de theorieën en heeft ze er al vaak training in gegeven; ze stond én staat zelf met de voeten in de klei:

Ze weet hoe je de theorie met succes in praktijk brengt.

Ze kent eigen praktijkvoorbeelden van tegenvallers en successen.

Ze snapt wat een manager nodig heeft, kent z'n kwetsbaarheid en de beperking van z'n macht. De manager maakt namelijk evengoed deel uit van de bestaande patronen en ongeschreven regels in een bedrijf, de onderwaterwereld van een organisatie.

 

Dankzij al deze kennis en ervaring kan zij het als volgt aanpakken.

Eerst brengt ze de belangrijkste dilemma’s in kaart, vervolgens komt in het kort de theorie aan de orde en dan volgen veel praktijkoefeningen. Vaardigheden worden geoefend met trainingsacteurs.

 

Daarna blijft Nanja Mol de ontwikkelingen in uw organisatie volgen. Na verloop van tijd volgt een afspraak waarin ze de effecten en resultaten van de training met u bespreekt.

 

PRODUCTEN

ORGANISATIECOACHING

INTERIMMANAGEMENT

TRAINING IN GROEPEN

INDIVIDUELE COACHING

OVER NANJA

PUBLICATIES

CONTACT

HOME

LEERGANG