Organisatiecoaching

 

Organisatiecoaching is bij Nanja Mol een belangrijke vorm van interveniëren. Wat is het doel van uw organisatie en wat willen uw mensen daaraan bijdragen? Wat motiveert hen daartoe?

 

Daarbij werkt ze aan beide essentiële aspecten: zowel die van de organisatieverandering als die van de cultuurontwikkeling. Door ze allebei mee te nemen in haar concept, is het resultaat de hoogste graad van verandering die mogelijk is binnen uw organisatie.

 

Waarheen?

Om te beginnen zal ze met u een heldere probleemstelling formuleren. Daar hoort een even heldere doelstelling bij: Waar wilt u met uw organisatie uitkomen?

Vaak zijn er al vele pogingen ondernomen om een verandering in te zetten en zijn de meeste mensen het eens met de richting waarin de organisatie zich wil ontwikkelen. Toch sterft het een zachte dood.

 

Dit heeft te maken met de 'ongeschreven regels' [link naar visie] in een organisatie. Nanja Mol zal deze ongeschreven regels terdege onderzoeken: expliciet maken en kijken hoe ze in stand gehouden worden. Dit is een belangrijke stap binnen het concept van Nanja Mol.

 

Resultaat

Met het interviewen van sleutelfiguren en met vragenlijsten voor een bredere groep medewerkers doet Nanja Mol een nulmeting. Na afronding van het gehele traject steekt ze deze thermometer opnieuw in uw bedrijf.

 

Gedurende de interventie zal ze wel de manager begeleiden en positioneren. Ze zal niet zijn of haar verantwoordelijkheid overnemen of diens capaciteiten ter discussie stellen.

De positie of het functioneren van de manager kan uiteraard wel een onderdeel van de evaluatie van het traject zijn.

 

Nieuwe regels

Haar aanpak is gericht op duurzame verandering in uw organisatie. Zij springt niet van de feiten rechtstreeks naar de actiepunten. Ze onderzoekt eerst welke ongeschreven regels van invloed zijn op het werkproces. Welke zijn stimulerend en welke zijn belemmerend? Het erkennen en herkennen van belemmerende regels is een proces dat leidt tot een nieuwe motivatie en nieuwe regels. In de overigens normaal lopende projecten, worden deze nieuwe regels ingeslepen. Leren binnen het reguliere werk is het uitgangspunt.

 

De aanpak volgens haar concept spreekt zowel de cognitie alsook de motivatie en de emotie aan: mensen wéten niet alleen wat de bedoeling is, maar ze hebben het ook ervaren.

 

Uiteraard zet Nanja Mol haar ervaring als manager in. Haar visie op organisaties, op hun doelstellingen en op de positie van het management is op theorie gebaseerd en in de praktijk doorontwikkeld.  In een organisatiecoachingstraject is het effectief om de verschillende rollen te kunnen verdelen. Daarom pakt Nanja deze klussen aan samen met iemand uit haar uitgebreide netwerk.

 

Voor meer achtergrondinformatie, lees publicaties

PRODUCTEN

ORGANISATIECOACHING

INTERIMMANAGEMENT

TRAINING IN GROEPEN

INDIVIDUELE COACHING

OVER NANJA

PUBLICATIES

CONTACT

HOME

LEERGANG